องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครสถิติ sitemap
วันนี้ 226
สัปดาห์นี้3,083
เดือนนี้19,081
ปีนี้228,972
ทั้งหมด435,047

volume_down ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
find_in_page ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ สำหรับบุคคลภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
photo แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) ด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ครั้ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
insert_drive_file โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
photo แจ้งยอดเงินในบัญชีสมาชิกโครงการธนาคารขยะ อบต.ธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76

play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ร่าง TOR โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานขนาดเตาเดี่ยว บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ 22 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
verified_user รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ อบต.
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2565
ไกลเกลี่ยข้อพิพาทเรื่องการบุกรุกถนนสาธารณะประโยชน์
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) ทั้ง 22 หมู่
พิธีมอบสมุดประจำตัว
อำเภอสัญจร
ประชุมพนักงานส่วนตำบลธาตุ
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุร่วมกับกลุ่มจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดจอมแจ้ง บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 9
 
play_arrow แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview362

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0810532828
นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0810532828
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow คู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
play_arrow ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    arrow_forward มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
    arrow_forward การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ

verified_user รวมกิจกรรมบทบาทหน้าที่-อบต-
จำหน่ายสินค้าผลผลิตจากโครงการ น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ [1 กุมภาพันธ์ 2565]
โครงการชุมชนสัมพันธ์ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด [31 มกราคม 2565]
ศูนย์ห่วงใยไทตำบลธาตุ(ศูนย์พักคอย :CI1) [17 มกราคม 2565]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ