องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561 - 2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561 - 2565)
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561 - 2565)
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview256
photo ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview318
photo ส่วนที่ 3 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview327
description ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview317
photo ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview316