องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
volume_down ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะของ อบต.ธาตุ ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป้นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสัมปทานการรับ เก็บขนส่งสิ่งปฏิกูล ในเขต อบต.ธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
find_in_page ประชาสัมพันธ์การสัมปทานการรับ เก็บขนส่งสิ่งปฏิกูล ในเขต อบต.ธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file เลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
find_in_page ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ สำหรับบุคคลภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
photo แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) ด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ครั้ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
photo ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
photo เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
photo แจ้งยอดเงินในบัญชีสมาชิกโครงการธนาคารขยะ อบต.ธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เรื่อง เปิด -ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตากวย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เรื่อง เปิด -ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงาน(ไฟฟ้า)ของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3