องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เลขที่ 178 หมู่ที่ 2 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ 042-707652 โทรสาร 042-707652

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
play_arrow รายละเอียดผลการสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562-(แบบรายเดือน)-สขร-1
play_arrow รายละเอียดผลการสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2561-(แบบรายเดือน)-สขร-1
play_arrow แผนการจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
play_arrow รายละเอียดวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบรายเดือน )สขร. 1
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 84
play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ร่าง TOR โครงการขุดลอกบ่อโนนสวรรค์ บ้านโนนคอม หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการขุดลอกบ่อโนนสวรรค์ บ้านโนนคอม หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานขนาดเตาเดี่ยว ณ ป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 20 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file เอกสารประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานขนาดเตาเดี่ยว ณ ป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 20 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานขนาดเตาเดี่ยว ณ ป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 20 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ร่าง TOR โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ร่างเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานขนาดเตาเดี่ยว ณ ป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 20 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ร่าง TOR โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหนองตากวย หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหนองตากวย หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file ร่างประกาศโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหนองตากวย หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file ร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน สายบ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ตำบลธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file ่ร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 21 - ทางหลวงแผ่นดิน สน.3022 ตำบลธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านท่าศรีไคล หมู่ที่ 16 - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านวังหว้า หมู่ที่ 10 - บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 (ุุคุ้มคำผักแพรว) ตำบลธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file เอกสารร่างประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ตำบลธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
1 - 20 (ทั้งหมด 284 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0883367914
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0883367914
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow คู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
play_arrow ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    arrow_forward มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
    arrow_forward การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ