messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ 78-010 สายบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 - บ้านวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 29
find_in_page ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่้อมระหว่างหมู่บ้าน รหัสท้องถิ่่น สน.ถ. 78-010 สายบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 - บ้านวังใหม่ หมู่ที poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 19
เอกสารประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่้อมระหว่างหมู่บ้าน รหัสท้องถิ่่น สน.ถ. 78-010 สายบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 - บ้านวังใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 18
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 78-010 สายบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 - บ้านวังใหม่ ห poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 13
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.78-010 สายบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 - บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 28
O016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 16
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 110 วัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีป poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 วัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยว poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 27
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 วัตต์ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 57
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 21
ยกเลิกร่างประกาศประกวราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่ีองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลว poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 28
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 19
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 วัตต์ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 133
ยกเลิกร่างประกาศประกวราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่ีองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 18
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 วัตต์ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 19
ราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 วัตต์ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 29
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 27
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 25
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 30
1 - 20 (ทั้งหมด 403 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21