องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 - ทางหลวงชนบท สน 4055 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 - ทางหลวงชนบท สน 4055 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 - ทางหลวงชนบท สน 4055 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านหนองฮางน้อย หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศรีไคล หมู่ที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 - ทางหลวงชนบท สน 4055 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ 1 - ทางหลวงชนบท สน 4055 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านโคกกลาง ม.12 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านวังหว้า ม.10 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศรีไคล ม.7
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศรีไคล ม.7
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
1 - 20 (ทั้งหมด 366 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19