องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ราคากลางโครงการขุดลอกหนองตากวย บ้านหนองตากวย หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ 22
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนคอม หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านธาตุ หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองฮางน้อย หมู่ที่ 15
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังหว้า หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านหนองฮางน้อย หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านนาอวนน้อย หมู่ที่ 22
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศรีไคล หมู่ที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านวังหว้า หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศรีไคล หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
1 - 20 (ทั้งหมด 331 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17