messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 20
รายงานผลการดำเนินงาประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 64
รายงานผลการดำเนินงาประจำปี 2565 ( รอบ 6 เดือนแรก ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 90
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 111
รายงานผลการดำเนินงาประจำปี 2564 ( รอบ 6 เดือนหลัง ) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 137
รายงานผลการดำเนินงาประจำปี 2564 ( รอบ 6 เดือนแรก ) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 106
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 42
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 206
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 269
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 259
รายงานผลการดำเนินงาน 2563 (รอบ 6 เดือน)ตาราง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 212
รายงานผลการดำเนินงาน 2563 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 190
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 215
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 371
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2561 | เปิดอ่าน : 365
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1