องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เลขที่ 178 หมู่ที่ 2 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ 042-707652 โทรสาร 042-707652

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
play_arrow รายละเอียดผลการสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562-(แบบรายเดือน)-สขร-1
play_arrow รายละเอียดผลการสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2561-(แบบรายเดือน)-สขร-1
play_arrow แผนการจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
play_arrow รายละเอียดวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบรายเดือน )สขร. 1
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 115
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและประกาศต่างๆ
insert_drive_file ประกาศ ก.จ.ก.ท. และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคค) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากรปี 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 1/64 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 2/62 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก คุณวุฒิ) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/62 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์บรรจุแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
photo ประกาศ กำหนดส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0883367914
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0883367914
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow คู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
play_arrow ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    arrow_forward มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
    arrow_forward การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ