องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เลขที่ 178 หมู่ที่ 2 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ 042-707652 โทรสาร 042-707652

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
play_arrow รายละเอียดผลการสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562-(แบบรายเดือน)-สขร-1
play_arrow รายละเอียดผลการสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2561-(แบบรายเดือน)-สขร-1
play_arrow แผนการจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
play_arrow รายละเอียดวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบรายเดือน )สขร. 1
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 199
account_box สำนักปลัด
(นางสาวณัฐริณี ไพสีขาว)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0928196562
(นางสาวณัฐริณี ไพสีขาว)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0928196562
(นางสาววรัญญา อันไกษร)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0887323203
(นางสาววรัญญา อันไกษร)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0887323203
(นางอัจฉรา โพธินี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0810572392
(นางอัจฉรา โพธินี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0810572392
(นายโสภณ น้ำดอกไม้)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 0810479572
(นายโสภณ น้ำดอกไม้)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 0810479572
นางสาวดวงใจ วะดวงชัย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร : 0847899274
นางสาวดวงใจ วะดวงชัย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร : 0847899274
(จ่าสิบตรีสุรพล คำชมภู)
จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0908570979
(จ่าสิบตรีสุรพล คำชมภู)
จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0908570979
นางสาวศศิมา แพงพา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 08722366285
นางสาวศศิมา แพงพา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 08722366285
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0883367914
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0883367914
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow คู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
play_arrow ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    arrow_forward มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
    arrow_forward การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ