องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box กองตรวจสอบภายใน
นางสาวปริยานุช เจริญรบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
โทร : 089-772-4806