องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านห้วยไร่
(นางวารีย์ แก้วจันทร์เพ็ง)
ครู คศ.2
(นางสาวอุบล หอมบุญมา)
ครู คศ.1
(นางสาวอมรรัตน์ แสนทัน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอรทัย ยางศีลา)
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก