องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เลขที่ 178 หมู่ที่ 2 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ 042-707652 โทรสาร 042-707652

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
play_arrow รายละเอียดผลการสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562-(แบบรายเดือน)-สขร-1
play_arrow รายละเอียดผลการสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2561-(แบบรายเดือน)-สขร-1
play_arrow แผนการจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
play_arrow รายละเอียดวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบรายเดือน )สขร. 1
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 59
play_arrow รายละเอียดผลการสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2561-(แบบรายเดือน)-สขร-1
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (เดือนกันยายน 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (เดือนสิงหาคม 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (เดือนกรกฏาคม 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (เดือนมิถุนายน 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (เดือนพฤษภาคม 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (เดือนเมษายน 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (เดือนมีนาคม 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (เดือนกุมภาพันธ์ 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (เดือนมกราคม 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (เดือนธันวาคม 2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (เดือนพฤศจิกายน 2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (เดือนตุลาคม 2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0883367914
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0883367914
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow คู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
play_arrow ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    arrow_forward มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
    arrow_forward การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ