องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
insert_drive_file ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ส่วนที่ 3 การนำแผนไปสู่การปฎิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file แบบ ผ.03 (บัญชีครุภัณฑ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file แบบ ผ.02.2 (เกินศักยภาพ) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file แบบ ผ.02.1 (จากแผนหมู่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file แบบ ผ.02 (รายละเอียด) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file แบบ ผ.01.1 (บัญชีสรุปจากแผนหมู่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file แบบ ผ .01 (บัญชีสรุป) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ปก คำนำ สารบัญ ประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1