องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
volume_down คำสั่ง-ประกาศ-อื่นๆ
insert_drive_file นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ปลอดบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
find_in_page ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1/2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
photo ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
photo ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
photo ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เรื่อง เปิด -ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตากวย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เรื่อง เปิด -ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
photo ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
photo ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
photo ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
photo ประกาศแจ้งการบรรเทาการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2563 ระยะเวลา พ.ศ.2563-2565 (สำหรับบุคคลธรรมดา) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
photo ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
photo ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลธาตุทราบ เรื่องการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 520
insert_drive_file แผนการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
photo ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายได้ตรวจสอบแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน ประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 738
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
insert_drive_file ประกาศประมูลราคาซากรถจักรยานยนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 381
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ โครงสร้าง หน้าที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2