องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ( รายงานสภา ) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รายงานกองคลัง ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file การใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1