องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คู่มือการจัดการวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน ( ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย ( พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ( ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ( ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ และผู้อำนวยการกองคลัง ) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 372
insert_drive_file คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการ และ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
insert_drive_file คู่มืองานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
insert_drive_file คู่มืองานสารบรรณและงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1