องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
verified_user รวมกิจกรรมบทบาทหน้าที่-อบต-
วันไข้เลือดออกอาเซียน [15 มิถุนายน 2565]
การออกพ่นหมอกควันและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก [7 มิถุนายน 2565]
จำหน่ายสินค้าผลผลิตจากโครงการ น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ [1 กุมภาพันธ์ 2565]
โครงการชุมชนสัมพันธ์ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด [31 มกราคม 2565]
ศูนย์ห่วงใยไทตำบลธาตุ(ศูนย์พักคอย :CI1) [17 มกราคม 2565]
วันพระราชทานธงชาติไทย [28 กันยายน 2564]
ช่วยเหลือถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลธาตุ [30 กรกฎาคม 2564]
ฉีดพ่นยาฆ่าสัตว์พาหะนำโรคลัมปี สกิน [29 มิถุนายน 2564]
กิจกรรมเดินรณรงค์พิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 25 มิถุนายน 2564 [25 มิถุนายน 2564]
ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ระดับตำบล [17 มิถุนายน 2564]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 19 รายการ)