องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
verified_user กิจกรรมโครงการตามอำนาจหน้าที่-อบต,
โครงการธนาคารนำ้ใต้ดิน บ้านท่าศรีไคล หมู่ 16 [1 กุมภาพันธ์ 2565]
งานซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลธาตุ [1 กุมภาพันธ์ 2565]
การประชุมประชาคมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ (8 ภาพ)
งานสวัสดิการสังคม (8 ภาพ)
โครงการขุดลอกฝายภายในตำบลธาตุ (26 ภาพ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในตำบล (7 ภาพ)
ก่อสร้างถนนลูกรังภายในตำบล (16 ภาพ)
1 1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ)